Arabam Tatilde Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:
Omsan Lojistik Anonim Şirketi
Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, OYAK Dragos Plaza No:10C Kat: 4-5-8
Maltepe/İSTANBUL

Veri sorumlusu sıfatıyla Omsan Lojistik A.Ş. (“Omsan”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; Arabam Tatilde hizmetine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama kapsamında tarafınıza dair elde ettiğimiz kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

1. Üyelik ve Profil Oluşturma Süreci

Arabam Tatilde internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilen üyelik ile profil sayfası güncelleme işlemleri kapsamında, kimlik (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası) ve iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası) veri kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz elektronik formlar vasıtasıyla toplanarak; üyelik oluşturma sürecinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Üyelik ve Profil Oluşturma Süreci kapsamında işlenen kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak Altyapı Tedarikçileri ile paylaşılabilir.

2. Rezervasyon Süreci

a. Rezervasyon Oluşturma İşlemi

Arabam Tatilde internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen rezervasyon işlemleri kapsamında elektronik formlar, çağrı merkezi görüşmeleri, e-postalar ve ilgili kişiler tarafından iletilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanan;

 • Ruhsat sahibi kişiye ilişkin, kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası) ve araç bilgileri (aracın teslimat işlemlerine ilişkin adres, tarih ve saat bilgileri, teslimat işlemine konu olan aracın marka, model ve yıl bilgisi, araç plakası),
 • Aracı teslim eden kişiye ilişkin, kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası) ve iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası),
 • Aracı teslim alan kişiye ilişkin, kimlik (ad, soyad, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası) ve iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası)

veri kategorilerine dahil olan kişisel veriler; rezervasyon oluşturma işlemlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

b. Ödeme ve Sözleşmenin Kurulması İşlemi

Arabam Tatilde internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen rezervasyon işlemleri kapsamında elektronik formlar, çağrı merkezi görüşmeleri, sözleşmeler, e-postalar ve ilgili kişiler tarafından iletilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanan,

 • Bireysel taşıma faaliyetleri kapsamında, ruhsat sahibine ilişkin kimlik (ad, soyad, imza, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası), iletişim(e-posta adresi, adres bilgisi),finans (fatura bilgileri, taşıma ve ek hizmetler ödeme tutarı bilgileri) ve araç bilgileri (aracın teslimat işlemlerine ilişkin adres, tarih ve saat bilgileri, araç plakası) veri kategorilerine dahil olan kişisel veriler ile ek hizmetler ve indirim koduna ilişkin bilgiler,
 • Kurumsal taşıma faaliyetleri kapsamında, şahıs şirketi müşterimize ilişkinkimlik (ad, soyad, imza, vergi kimlik numarası ve vergi dairesi), iletişim(işyeri ismi-unvanı, e-posta adresi, adres bilgisi), finans (fatura bilgileri, taşıma ve ek hizmetler ödeme tutarı bilgileri) ve araç bilgileri (aracın teslimat işlemlerine ilişkin adres, tarih ve saat bilgileri, araç plakası) veri kategorilerine dahil olan kişisel veriler ile ek hizmetler ve indirim koduna ilişkin bilgiler,
 • Kiralık araç kullanılması halinde araç kiralama şirketine ilişkin; kimlik (vergi kimlik numarası ve vergi dairesi) ile iletişim (işyeri ismi-unvanı, e-posta adresi, adres bilgisi) bilgileri

ödeme işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir. Rezervasyon Süreci kapsamında işlenen kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak Altyapı Tedarikçileri ile paylaşılabilir.

3. Sigorta ve Hasar İşlemleri Süreci

Arabam Tatilde faaliyetleri kapsamında sigorta işlemleri ve araçlarda hasar meydana gelmesi durumunda, kimlik (kimlik ve ruhsat belgesi suretleri) bilgileriniz tarafınızca beyan edilen belgeler ve e-postalar vasıtasıyla toplanarak; hasar ve sigorta işlemlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Sigorta ve Hasar İşlemleri Süreci kapsamında işlenen kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak Altyapı Tedarikçileri ile; sigorta süreçlerinin yönetilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Sigorta Şirketi Tedarikçiler ile paylaşılabilir.

4. İletişim Süreci

Üye/müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çağrı merkezi görüşmeleri, elektronik formlar ve e-postalar vasıtasıyla toplanan kimlik (ad, soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep, öneri ve şikayet bilgileri, mesaj içeriği) veri kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

İletişim Süreci kapsamında işlenen kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde gerekmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu, Kurum ve Kuruluşları ile; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Tedarikçiler ile paylaşılabilir.

5. Hukuki Süreçler

Hukuki süreçlere konu olması durumunda, üyelik, rezervasyon ve teslimat süreçleri sırasında toplanan kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmekte ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kamu, kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.


Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahipsiniz.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz https://www.omsan.com/wp-content/uploads/2024/04/omsan-lojistik-ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf adresinde yer alan ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • kvkk@omsan.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, OYAK Dragos Plaza No:10C Kat: 4-5-8 Maltepe/İSTANBUL adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@omsan.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle omsanlojistik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Omsan’a iletebilirsiniz.